Acc # 3045 - Vàng I - Tướng: 35 Trang phục: 29 - Ngọc: 74

  • 140.000Card
    105.000ATM
Yorn Long thần soái, 119 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ