Acc # 1760 - Kim Cương V - Tướng: 26 Trang phục: 22 - Ngọc: 90