Acc # 4085 - Bạch Kim IV - Tướng: 28 Trang phục: 22 - Ngọc: 90

Hayate, 19k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ