Acc # 3580 - Vàng II - Tướng: 20 Trang phục: 14 - Ngọc: 90

  • 120.000Card
    90.000ATM
50k vàng, 95 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ